De jeugd heeft de toekomst...

Met een ondertitel

Een

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Een content titel

Plakkie asfalt

Om kinderen al op een jonge leeftijd enthousiast te maken over wegbeheer is er (les)materiaal ontwikkeld, Plakkie Asfalt. Dit pakket is gemaakt voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en bevat verschillende onderwerpen die met wegbeheer te maken hebben. De achterliggende gedachte voor de ontwikkeling van dit materiaal is dat er een groeiend tekort aan jonge, technische medewerkers is bij wegbeheerders. Op vrijdag 2 oktober werd Plakkie Asfalt gelanceerd bij de leerlingen van groep 8 van de Dominicusschool in Utrecht. In 2016 promoten we Plakkie door heel het land.

Bekijk ook plakkieasfalt.nl >

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Een content titel

Met een ondertitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Ikonderzoekwater.nl

In 2009 is ikonderzoekwater.nl op initiatief van Royal HaskoningDHV gestart in de provincie Utrecht, waarna het is uitgegroeid tot een landelijk initiatief. Ikonderzoekwater.nl biedt HAVO en VWO scholieren hulp bij het maken van een profielwerkstuk rondom water. In de eerste jaren is een groot aantal profielwerkstukken begeleid door collega's uit de watersector. Het bleek lastig om Ikonderzoekwater.nl een duurzaam karakter te geven tot in 2014 WOW, in nauwe samenwerking met de Waterkennisbank, het initiatief geadopteerd hebben. Na een tussenjaar waarin het netwerk opnieuw werd geactiveerd en de website een belangrijke upgrade heeft gehad, is Ikonderzoekwater.nl sinds september 2015 weer live. Een belangrijke stap voorwaarts is dat de website van Ikonderzoekwater.nl nu ook responsive is (toegankelijk via mobiele apparaten).

Bekijk de website >

Meer lezen

Ikonderzoekwegen.nl

Gelijktijdig met de herlancering van Ikonderzoekwater.nl is ook een platform voor de wegensector opgezet: Ikonderzoekwegen.nl.
Ikonderzoekwegen is in 2015 gestart in Zuid-Holland en Utrecht. Inmiddels zijn 13 opdrachtgevers aangesloten bij Ikonderzoekwegen.nl. Ook zijn er eind 2015 veel gesprekken gevoerd om scholen warm te maken voor deze opdrachten. De verwachting is dat in de eerste helft van 2016 de eerste scholieren een opdracht zullen doen via Ikonderzoekwegen.

Via Ikonderzoekwater.nl zijn sinds september 2015 de eerste matches inmiddels weer gemaakt. Ongeveer 10 scholierenteams zijn actief met het uitvoeren van hun watergerelateerde profielwerkstuk. In 2016 is een grote roadshow gepland om de initiatieven bij de diverse stakeholders onder de aandacht te brengen.

Bekijk de website >

Young Professional Network (YPN)

Met een ondertitel

Een

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Het jongerennetwerk van WOW, het Young Professional Network (YPN) biedt een ontmoetingsplek om jongeren in het eigen vakgebied (tot en met 36 jaar) te leren kennen en kennis en ervaring uit te wisselen. Daarom organiseert het YPN leerzame en leuke activiteiten, zoals workshops en excursies. Ook geeft het YPN, gevraagd en ongevraagd, advies aan het bestuur van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en Water Ontmoet Water.

Meer lezen