Young Professional Network (YPN)

Met een ondertitel

Een

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen
Het jongerennetwerk van WOW, het Young Professional Network (YPN) biedt een ontmoetingsplek om jongeren in het eigen vakgebied (tot en met 36 jaar) te leren kennen en kennis en ervaring uit te wisselen. Daarom organiseert het YPN leerzame en leuke activiteiten, zoals workshops en excursies. Ook geeft het YPN, gevraagd en ongevraagd, advies aan het bestuur van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en Water Ontmoet Water.

Activiteiten: ontmoeten en leren

In 2015 organiseerde het YPN diverse activiteiten:
Op 23 januari waren we te gast bij de gemeente Utrecht. Na een interessante presentatie over duurzaamheid namen de jonge professionals deel aan twee leuke en leerzame workshops, onder andere over SCRUM.

Vrijdag 8 mei was het YPN te gast in het waterrijke Harlingen (Friesland). Deze dag organiseerde we samen met RWS Jong Noord Nederland. De ochtend stond in het teken van veiligheid bij wegenprojecten. ’s Middags kregen we op het water een toelichting van een nautisch adviseur van Rijkswaterstaat over veiligheid op het water en het nautische werk.

In de eerste week van oktober vond de Week van de WOW-factor plaats met voor de tweede maal de Young Professional Challenge. Tijdens de Challenge werkten verschillende groepen jonge professionals van diverse organisaties aan een uitdagend vraagstuk. Dit vraagstuk ging over water- en wegbeheer, was relevant voor alle betrokken organisaties en streefde naar innovaties. De winnaar werd het team met de pitch: de Verdienburger (een app waarmee Nederlanders incidenten op de weg of het water kunnen melden en daar ook nog mee kunnen verdienen).
Naast de Challenge organiseerde het YPN op de landelijke WOW dag op 1 oktober een workshop met pitches van resultaten en producten die door het YPN zijn bedacht of opgestart.

Toolbox Kennismanagement

De toolbox Kennismanagement is het afgelopen jaar uitgewerkt door de Young Advisory Group, een consultancy bureau van studenten van diverse universiteiten. Deze toolbox is op de landelijke WOW-dag gepresenteerd. In 2016 wordt deze toolbox verder verspreid en het gebruik hiervan wordt onder de aandacht gebracht.

Een nieuwe voorzitter

Met ingang van het nieuwe jaar neemt het YPN afscheid van Hans Merks als voorzitter. Gelukkig hebben we een enthousiaste opvolger gevonden: Chris Klunder van Rijkswaterstaat – Grote Projecten en Onderhoud. Samen met het kernteam van het YPN gaat hij aan de slag om mooie en leerzame activiteiten te organiseren voor jonge professionals van water- en wegbeheerorganisaties.

“Ontmoetingen waar je wat aan hebt! Dàt is WOW”

Chris de Vries

Meer lezen