WOW Utrecht

Goederenvervoer, personele uitwisseling en cybersecurity waren de onderwerpen waarop ingezet is in de regio Utrecht. Deze onderwerpen zijn aan bod gekomen naar aanleiding van een overleg met diverse wegbeheerders uit de regio Utrecht. Ook assetmanagement kwam aan de orde en dan in het bijzonder iAMPro. De provincie Utrecht heeft tijdens een bijeenkomst met de wegbeheerders toegelicht hoe zij praktisch omgaan met assetmanagement in relatie tot iAMPro.

> terug naar overzicht

Meer lezen