WOW Zuid-Holland

In Zuid-Holland heeft het regionale bestuur de nodige inspanningen geleverd om collega's te verbinden en kennis te laten delen. Al een aantal jaren is er overleg tussen de directeuren van de afdelingen beheer in Zuid-Holland. In dit overleg zijn Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd, samen met de grotere gemeenten. In het voorjaar zijn onderwerpen zoals assetmanagement, het Infra Innovatie Netwerk, personele uitwisseling en slappe ondergronden aan bod gekomen. Onderwerpen als overbelading en cybersecurity kwamen in het najaar aan bod tijdens bijeenkomsten.

> terug naar overzicht

Meer lezen