Risicomanagement

Risicomanagement blijft een belangrijk thema van platform WOW. In 2015 waren er twee inhoudelijke bijeenkomsten: een over hoe risicobewustzijn gecreëerd kan worden binnen een projectteam en een over project control versus concern control. Voor beide bijeenkomsten was veel animo. Daarnaast kreeg het onderwerp op de landelijke WOW-dag aandacht. Het bestuur heeft na evaluatie besloten door te gaan met risicomanagement: “er is veel belangstelling voor en het onderwerp speelt in veel organisaties”. Ook op het gebied van risicomanagement is het duidelijk geworden dat betrokkenen veel van elkaar kunnen en willen leren.

Meer lezen

Een content titel

Met een ondertitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen