Water Ontmoet Water

Water Ontmoet Water bestaat inmiddels al vijf jaar en de organisatie is in die jaren enorm gegroeid. Veel collega’s weten wat we doen en wat we
voor hen kunnen betekenen.

Water Ontmoet Water

Het afgelopen jaar heeft Water Ontmoet Water mooie activiteiten voor en door vaarweg- en waterbeheerders georganiseerd. Ook dit jaar is er verder doorgepakt op de verschillende thema’s.
Meer lezen
Bijeenkomsten
Met het organiseren van bijeenkomsten willen we beheerders op regionaal en landelijk niveau dichter bij elkaar brengen, elkaar laten ontmoeten, netwerken en samenwerking stimuleren.
Meer lezen
Meldpuntwater
Meldpuntwater is een verwijzende website waarop burgers een melding, klacht of vraag kunnen indienen ten aanzien van water.
Meer lezen
Zorgplicht waterkeringen
Deze zorgplicht houdt in dat de beheerder de wettelijke taak heeft om de primaire kering in stand te houden, aan veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke preventieve beheer en onderhoud te zorgen.
Meer lezen

Kaderrichtlijn water (KRW) II; modelovereenkomst vispassages rijk-regio

Door het initiatief te ondersteunen en verantwoordelijke bestuurders bij zowel Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan te wijzen en SMART afspraken te maken, heeft WOW dit initiatief verder aangejaagd.
Meer lezen