Een content titel

Kaderrichtlijn water (KRW) II; modelovereenkomst vispassages rijk-regio

Door het initiatief te ondersteunen en verantwoordelijke bestuurders bij zowel Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan te wijzen en SMART afspraken te maken, heeft WOW dit initiatief verder aangejaagd. Dat heeft ertoe geleid dat er in 2015 een modelovereenkomst voor de aanleg van vispassages tussen het hoofdwatersysteem en de regionale wateren is opgesteld, die Rijkswaterstaat en de waterschappen gaan gebruiken in de 2e tranche KRW. Het principe van de samenwerking is dat een waterschap een vispassage realiseert en Rijkswaterstaat mee financiert. De afspraken worden vastgelegd met de eerdergenoemde modelovereenkomst als voorbeeld. Deze aanpak leidt er toe dat Rijkswaterstaat minder gaat controleren en meer gaat vertrouwen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Met een ondertitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen