Water Ontmoet Water

Met een ondertitel

Het afgelopen jaar heeft Water Ontmoet Water mooie activiteiten voor en door vaarweg- en waterbeheerders georganiseerd. Ook dit jaar is er verder doorgepakt op de verschillende thema’s. Het netwerk heeft zich uitgebreid met de drinkwatersector; de Vewin en Dunea hebben plaatsgenomen in het bestuur. Voorzichtig zien we collega’s van uit deze sector bij activiteiten van WOW aanschuiven. In 2016 doen we ons best om deze samenwerking verder uit te breiden. Daarnaast hebben er weer diverse regionale en landelijke bijeenkomsten plaatsgevonden op inhoudelijke thema’s. Meldpuntwater is bezig met een doorontwikkeling. Er zijn diverse nieuwe thema’s opgepakt zoals zorgplicht waterkeringen, netcentrisch werken en kaderrichtlijn water 2. Ook is de samenwerking met het platform Slim Samenwerken (BAW) geïntensiveerd. Dit zullen we ook in 2016 blijven doen en we blijven kijken of er nieuwe samenwerkingen en onderwerpen opgepakt kunnen worden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Met een ondertitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

“Als je niet samenwerkt, is er eigenlijk iets misgegaan”

Lindy Molenkamp

Meer lezen